Ia ora na pour dire bonjour en tahitien

Enter your text here...

Les paroles de la chanson

Les paroles de la chanson

Enter your text here...

​Iaorana e te mau hoa
Parahi mai, fa'aro'o mai
I ta matou nei mau himene
Teie po teata e

Te fa'ari'i atu nei matou
Ia outou o te haere mai
Ia tupu te hanahana
I roto i to'u mafatu

E iaorana, iaorana
E ia maeva, ia maeva
E ia orana, iaorana
I teie po

Enter your text here...

La Video du tuto

La Video du tuto

Enter your text here...

Partager
admin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Résoudre : *
11 × 18 =