Tui Hei

​Tera mai te tiare

Tera mai te maire

Tera mai, te hei Tahiti


A tui ana ra

I te hei 'una'una

Ei fa'ano'ano'a to taua tino


A tui ana ra, i te hei upo'o

E ha'apeura'a na'u teie po​

​Voici la tiare

Voici la maire

Voici, la couronne de Tahiti


Enfilons !

​Le splendide ​collier

Pour parfumer nos deux corps


Enfilons, la couronne (de tête)

Pour me rendre fier ce soir

TAVAE
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments